Press "Enter" to skip to content

Jamistość rdzenia

Jamistość rdzenia (syringomyelia, syrinx) jest to choroba rdzenia kręgowego, polegająca na powstawaniu nieprawidłowych, wewnątrzrdzeniowych jam najczęściej wypełnionych płynem mózgowo-rdzeniowym. Prawidłowo wewnątrz rdzenia kręgowego, na całej jego długości, przebiega bardzo wąski( 1-2 mm średnicy) oraz ślepo zakończony tzw. kanał centralny. Kanał centralny jest w niewielkiej ilości wypełniony płynem mózgowo-rdzeniowym i z wiekiem ulega stopniowemu zarośnięciu. Jamistość rdzenia może dotyczyć każdego jego odcinka.

W zespole Chiari, który jest najczęstszą przyczyną jamistości rdzenia, jama  typowo występuje w odcinku szyjnym. Wraz z trwaniem choroby jamistość ma tendencje do powiększania się i obejmowania kolejnych odcinków rdzenia kręgowego, w tym odcinka piersiowego oraz jeżeli dotyczy rdzenia przedłużonego (  rdzeń przedłużony łączy rdzeń kręgowy z mózgiem) zwana jest wówczas syringobulbią. 

Progresja jamistości wiąże się ze stopniowym uszkadzaniem kolejnych dróg nerwowych przebiegających w rdzeniu kręgowym, powodując pojawienie się u pacjentów ciężkich objawów neurologicznych w tym : 

 1. zaburzeń czucia – charakterystyczne dla jamistości są tzw. rozszczepienie zaburzenia czucia (zaburzenie czucia na skórze temperatury i bólu z zachowaniem czucia dotyku i czucia głębokiego tj. czucia położenia poszczególnych części ciała). U niektórych pacjentów mogą dominować inne objawy, np.   parastezje ( uczucie drętwienia, mrowienia, palenia na skórze), niedoczulica ( gorsze czucie dotyku).
 2. osłabienie kończyn górnych i dolnych ( rąk, nóg) z towarzyszącymi zanikami mięśniowymi.
 3. zaburzenia zwieraczowe: problemy z oddawaniem moczu i stolca (nietrzymanie), impotencja u mężczyzn. 

Charakterystyczna dla jamistości rdzenia jest także asymetria objawów tzn. objawy dotyczącą tylko jednej połowy ciała np. może dotyczyć tylko prawej ręki i nogi.

Częstość występowania to około 8 przypadków niepourazowych jamistości rdzenia na 100 000 osób (8.4/100 000). Najczęściej dotyczy pacjentów młodych  w wieku między 20 a 50 rokiem życia. 

Jamistość rdzenia jest  pojęciem szerokim, może mieć różny charakter i przyczynę.

 Podział, ze względu na przyczyny jamistości rdzenia obejmuje :

 1. Pierwotna jamistość rdzenia:  przyczyna jest nieznana
 2. Wtórna jamistość rdzenia: przyczyna jest znana:
 • Zespół Chiari (najczęstsza przyczyna do 70 % przypadków jamistości )
 • Pozapalna (po przebytym zapaleniu rdzenia kręgowego)
 • Poinfekcyjna (gruźlicza, grzybicza, związana z przebytą operacją) 
 • Chemiczna lub jałowa infekcja ( rzadko po krwotoku podpajęczynówkowym np. z pękniętego tętniaka , po badaniu mielografii – badanie radiologiczne zużyciem kontrastu podawanego do kanału kręgowego.
 • Pourazowa ( po urazie rdzenia kręgowego – 0.3 – 3 % urazowych pacjentów) 
 • ciężka pourazowa kifotyzacja kręgosłupa (nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi)
 • blizny pajęczynówki rdzenia (np. po operacji neurochirurgicznej)
 • ciężki uraz rdzenia kręgowego  ( tutaj krew może być  czynnikiem przyczyniającym się)
 • Pooperacyjna (rozpoznawana wiele lat po niepowikłanej operacji neurochirurgicznej guza wewnątrztwardówkowego) 
 • Zapalenie pajęczynówki: idiopatyczna ( o nieznanej przyczynie)  lub pourazowa
 • Wgniecenie podstawy czaszki ( basilar impression) z uciskiem w ok. otworu wielkiego. Patologia kostna połączenia czaszki z kręgosłupem. 
 • Towarzysząca guzom rdzenia kręgowego. 
 • Towarzysząca dyskopatii.

Patofizjologia powstawania jamistości rdzenia (teorie) 

Jednoznaczna przyczyna powstawania jamistości rdzenia nie jest znana. Od wielu lat trwa debata na temat jak tak naprawdę patologie w obrębie tylnej jamy czaszki, czy okolicy złącza szczytowo-potylicznego ( połączenia czaszki z kręgosłupem) prowadza do powstawania jamistość rdzenia kręgowego. W literaturze występują wiele teorii powstania, najpopularniejszymi są 

 1. Teoria hydrodynamiczna ( młota wodnego „water-hammer”), przedstawiona przez Gardnera:  według której pulsacja płynu mózgowo-rdzeniowego jest przenoszona z każdym uderzeniem serca z przestrzeni wewnątrzczaszkowej do kanału centralnego. Została w zasadzie obalona w badaniach przy użyciu rezonansu magnetycznego
 2. Teoria Williams’a ( „craniospinal dissociation”) manewry które prowadza do wzrostu ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego (np. próba Valsalvy, kaszel, śmiech) powoduje stopniową disekcję wodną – rozwarstwianie („ hydrodissection” ) tkanek rdzenia kręgowego. 
 3. Teoria Heiss-Oldfield’a : niedrożność na poziomie otworu wielkiego powoduje, że pulsacja płynu mózgowo-rdzeniowego w trakcie skurczu serca jest transmitowana przez przestrzenie Virchow’a-Robin’a ( naturalnie występujące przestrzenie okołonaczyniowe)  z poszerzeniem przestrzeni międzykomórkowych w tkance rdzenia kręgowego. 

lek. Artur Balasa