Press "Enter" to skip to content

Co to jest Zespół Chiari ?

  • Jest poważną, chorobą neurologiczną o szerokim spektrum objawów, powodującą od niewielkich bólów głowy do postępującego inwalidztwa. Powodem jest nieprawidłowe wpuklenie się części móżdżku (migdałków móżdżku) do kanału kręgowego z uciskiem na pień mózgu. W większości przypadków chorobie towarzyszy jamistość rdzenia kręgowego.
Badanie Rezonansu Magnetycznego pacjenta z zespołem Chiari