Press "Enter" to skip to content

Nasza misja

Chiari.pl

Strona Chiari.pl jest stroną non-profit powstałą we współpracy pacjentów, lekarzy, neuropsychologów oraz fizjoterapeutów głównie dla pacjentów ale również dla ich rodzin i przyjaciół.

Naszą misją jest:

  1. szerzenie kompleksowej wiedzy na temat zespołu Chiari oraz jamistości rdzenia w zrozumiały dla pacjentów sposób,
  2. systematyczne pogłębianie wiedzy na temat zespołu Chiari oraz jamistości rdzenia poprzez badania naukowe,
  3. stworzenie miejsca do wymiany  doświadczeń pacjentów oraz personelu medycznego,
  4. zwrócenie uwagi opinii publicznej na istnienie zespołu Chiari oraz  jamistości rdzenia

Chcielibyśmy aby były to pierwsze kroki w kierunku poprawy jakości oraz wyników leczenia pacjentów z zespołem Chiari oraz jamistości rdzenia w Polsce, dzięki lepszemu zrozumieniu tych rzadkich ale złożonych jednostek chorobowych.