Press "Enter" to skip to content

Tomografia komputerowa (TK,CT)

Badanie Tomografii Komputerowej (TK,CT)- W zespole Chiari jest badaniem dodatkowym.

 Jest to nieinwazyjne badanie obrazowe wykorzystujące promienie rentgenowskie. Urządzenie zbudowane jest ze źródła promieniowania (lampa rtg) oraz ustawionego naprzeciwko detektora promieni. W dużym uproszczeniu obraz jest uzyskiwany dzięki prześwietleniu obiektu w tym, przypadku ciała człowieka wiązkami promieniowania rentgenowskiego emitowanymi ze źródła a wychwytywanymi przez detektor. Różnice między poszczególnymi strukturami są widoczne, dzięki różnicy ich przenikliwości dla promieni rentgenowskich. Dodatkowo obróbka komputerowa uzyskanych danych pozwala na uwidocznienie obrazu w różnych płaszczyznach/przekrojach (czołowej, poprzecznej lub strzałkowej- patrz badanie MR) a nawet pozwala na tworzenie rekonstrukcji 3D.

fot.1 Badanie CT głowy w płaszczyźnie poprzecznej. Widoczne różnice w przenikliwości poszczególnych struktur dla promieni rentgenowskich. Hiperdensyjne (jasne) są kości czaszki, hipodensyjne (ciemne) uwodnione struktury wewnątrzczaszkowe jak mózg i płyn mózgowo-rdzeniowy.

  Dla promieni rentgenowskich w ciele człowieka najmniej przenikliwie są kości a bardziej uwodnione struktury lub płyny (np. płyn mózgowo-rdzeniowy) nie powodują aż takiego osłabienia wiązki. Stąd w badaniu tomografii komputerowej najlepszemu uwidocznieniu podlegają struktury kostne. W badaniu tym również w określonych przypadkach (np. podejrzenie nowotworu ) stosowany jest kontrast, podawany dożylnie w trakcie badania.

fot.2 Rekonstrukcja badania angio-CT z uwidocznieniem naczyń tętniczych szyi.

Jednym z rodzajów badania CT, w którym stosuje się kontrast jest badanie angio-CT (angiografia CT), umożliwiająca uwidocznienie tętnic oraz dużych żył, w tym wewnątrzczaszkowych zatok żylnych.

W zespole Chiari z powodu często współistniejących anomalii kostnych (np. płaskopodstawie czaszki -platybasia, wgniecenie podstawy czaszki -basilar invagination) badanie tomografii komputerowej przydatne jest w trakcie diagnostyki przedoperacyjnej, przy planowaniu zabiegu operacyjnego. Kontrast w tym przypadku nie jest wymagany.

fot.3 Rekonstrukcja 3D kości czaszki, bardzo pomocna w trakcie planowania zabiegu operacyjnego.

Zalety i wady

Zaletami tego badania prócz wyżej wspomnianej świetnej możliwości uwidocznienia struktur kostnych jest również szybkość badania, które trwa do kilku minut. W porównaniu z badaniem MR, jest to ok dziesięć razy krócej. Dodatkowo koszt badania jest znacznie mniejszy.

Główną wadą prócz gorszego obrazowania struktur nerwowych, szczególnie w tylnej jamie czaszki jest szkodliwość promieniowania rentgenowskiego, które przy nadmiernej ekspozycji może prowadzić do potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka (uszkodzenie tkanek) oraz zwiększenia ryzyka powstawania nowotworów w przyszłości.

lek. Artur Balasa